Nemščina v jezikovni šoli

Ste se kdaj vprašali, koliko ur ste posvetili v šoli določenemu jeziku, ampak ste večino pozabili, ker jezika nikoli niste aktivno uporabljali. Še posebej bi pri mnogih to držalo za nemščino, za katero je potrebno le nekoliko več časa kot na primer za angleščino, da jo lahko uporabljamo na približno enaki ravni. Nemščina je jezik, ki se ga lahko naučite govoriti v jezikovni šoli Lingula. Kliknite na povezavo http://www.nemscina.si za več informacij .

Zanimivo je predvsem dejstvo, da se nemščina uporablja v neposredni bližini, kar bi dejansko lahko bil vzrok za večjo prizadevnost med mladimi po znanju tega jezika. Neposredna bližina pa je tudi izjemno pomembna pri učenju jezika, saj pridemo na ta način v stik z ljudmi, ki jezik uporabljajo vsakodnevno.

Prav tako tudi ni zanemarljivo dejstvo, da je aktivno znanje italijanščine Slovencev, ki živijo ob meji skoraj samoumevno, medtem, ko večina Slovencev, ki živi ob avstrijski meji, ne govori aktivno nemščine.

Zanimivo je, da lahko otroci v šolah ob meji izbirajo med angleščino in nemščino. Vsekakor pa bi bilo bolj perspektivno, da bi se začel izvajati obvezen pouk nemščine tudi v osnovnih šolah, vsaj ob mejah. To je pomembno predvsem zaradi tega, ker je nemščina jezik, katerega govorijo v Avstriji kot tudi v nekaterih drugih bližnjih državah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *