Kaj je funkcija hidravlične črpalke?

hidravlicne crpalkeHidravlična črpalka je naprava, ki mehansko energijo pretvarjajo v hidravlično energijo delovne tekočine. Pogosto zasledimo tudi poimenovanje volumenske črpalke. Poimenovanje izvira iz določenega volumna tekočine, katerega dajejo v času delovanja. Obstajajo dve osnovni skupini: hidravlična črpalka z rotirajočimi deli in hidravlična črpalka z nihajočimi deli. V prvo skupino sodijo zobniške, vijačne, krilne in črpalke s profilnim rotorjem, v drugo pa aksialne in radialne batne črpalke. Obstaja tudi delitev glede na prostornino tlačenja in sicer: konstantne, nastavljive in regulacijske črpalke Nadalje obstaja hidravlična črpalka z enosmernim in hidravlična črpalka z dvosmernim delovanjem.

Zakone gibanja tekočine proučuje razmeroma stara znanost hidravlika. Beseda hidravlika izhaja iz grških besed hidor in aulon, ali voda in cev v preprostem prevodu. Hidravlika je najprej predstavljala zbirko izkušenj o gibanju vode po ceveh. Gre za Arhimedov čas okoli leta dvesto petdeset pred našim štetjem. Že pred pet tisoč leti so poznali namakalne sisteme, znani so rimski in grški vodovodi. V petnajstem stoletju se je področje obogatilo z novimi odkritji, nastala so dela, ki so proučevala gibanje in meritve vode, o prenosu pritiska znotraj tekočine, v osemnajstem stoletju pa so postavili osnovni zakon hidrodinamike. S tem je bil položen temelj sodobne hidravlike.

Hidravlika se je od začetkov pred našim štetjem do današnjih dni razvila od čiste empirike do znanosti, ki uporablja metode eksperimentalne in matematične analize. Danes ima zato vsaka hidravlična črpalka na različne načine označene najpomembnejše karakteristike, ki nam olajšajo glede na želen optimalen učinek. Najpomembnejši podatki hidravlične črpalke so volumenski pretok, specifični delovni volumen, tlak, teoretična moč, vrtilna hitrost in izkoristek.

Volumenski pretok je teoretični volumenski pretok črpalke, označen je z oznako Q ter podan v litrih na minuto. Specifični delovni volumen črpalke določajo njene konstrukcijske mere, podan pa je v kubičnih centimetrih na en vrtljaj črpalke. Tlak je označen z oznako p, podan pa v barih. Teoretična moč je označena z P in podana v Kw. Vrtilna hitrost je označena z n in podana v količniku med številom vrtljajev in časom. Izkoristek je podan je z grško črko eta oz. η.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *